Viering

De Dag van de Verpleging wordt wereldwijd op dezelfde dag gevierd. Het is de uitgelezen kans om waardering uit te spreken voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Eigen onderzoek laat zien dat de blijk van waardering op deze dag, door de medewerkers hogelijk gewaardeerd wordt. In Nederland ontvangt op deze dag 78% van de medewerkers in de zorg een attentie. Liefst 88% van hen geeft aan deze attentie bijzonder te waarderen, 10% waardeert het en 2% staat er neutraal tegenover.

Als datum voor de Dag van de Verpleging is gekozen voor 12 mei. 12 mei 1820 is de geboortedag van Florence Nightingale. Deze Britse verpleegster wordt gezien als pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Bekend is het verhaal hoe Florence met 38 verpleegsters in Istanbul met veel inzicht en tact orde in het legerhospitaal wist te scheppen en er daarbij voor zorgde dat de gewonden aanzienlijk beter werden verzorgd. Dit wist zij bovendien inzichtelijk te maken aan het thuisfront. Florence is namelijk ook de “uitvinder” van het taartdiagram. Terug in Engeland richtte Florence in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen. Dat was de eerste opleiding op dit gebied en haar aanpak daar is nog steeds vrij eigentijds.

De Dag van de Verpleging is in veel gevallen meer dan alleen een dag waarop er een aardige attentie gegeven wordt. We zien dat op veel plaatsen in het land ook programma’s worden aangeboden, waarbij kennis tussen verzorgenden en verpleegkundigen gedeeld wordt. Dat gebeurt vaak vanuit de werkgevers en in sommige gevallen ook vanuit vakbonden en belangenverenigingen.